S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

Aktuality

Všechny aktuality
Knihovna Týniště

O knihovně

Více informací

Městská knihovna Týniště nad Orlicí plní především roli informační, kulturní a vzdělávací. Fond knihovny obsahuje přibližně 49 000 knihovních dokumentů, z toho je cca 20 000 umístěno ve volném výběru v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti. Každoroční přírůstek knihovních jednotek činí přibližně 1 000 svazků.