S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

O knihovně

Rozpočet:

Městská knihovna Týniště nad Orlicí je základní knihovnou, která vykonává:

  • informační, kulturní a vzdělávací činnost
  • buduje univerzální fondy literatury a dalších dokumentů a informačních pramenů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města
  • zpřístupňuje knihovní dokumenty
  • poskytuje bibliografické informace
  • zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů
  • poskytuje reprografické služby

Fond knihovny obsahuje přibližně 49 000 knihovních dokumentů, z toho je cca 20 000 umístěno ve volném výběru v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti. Každoroční přírůstek knihovních jednotek činí přibližně 1 000 svazků.

Sponzorské dary knihovně:

Uvítáme jakoukoliv nabídku sponzorování knihovny. Máme zájem zejména o sponzorování (může se jednat o hmotné dary) výher soutěží pořádaných dětským oddělením. Další možností je finanční sponzorství určené buď na zlepšení služeb a vybavení knihovny či na nákup nových knih do fondu knihovny.

V případě souhlasu můžeme jména sponzorů umístit na stránkách knihovny.

Pokud byste chtěli knihovnu jakýmkoliv způsobem sponzorovat, kontaktujte nás, prosím, na našem telefonním čísle nebo napište na reditelka@knihovnatyniste.cz. Budeme moc rádi.