S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

Poradím ti

Jak se mohu přihlásit?

 • Přijď k nám do knihovny do dětského oddělení, kde ti paní knihovnice dá přihlášku, kterou doma vyplníš a dáš podepsat rodičům a my ti vystavíme průkazku.
 • Přihlášku si také můžeš stáhnout na našich stránkách.
 • První návštěva je nutná s rodičem (popř. babičkou, dědečkem či sourozencem starším 18 let).

Budu něco platit?

 • Platí se registrační poplatek 50,- Kč na rok, po roce je nutné registraci obnovit.

Můžu si půjčovat bez průkazky?

 • Průkazku nos vždy s sebou. Bez ní můžeš knihy pouze vracet, nikoliv půjčovat nové.
 • Svou průkazku nikomu nepůjčuj, pouze Ty jsi zodpovědný za půjčené knihy a časopisy.
 • Pokud kniha není vrácena včas nebo ji někdo poškodí, veškeré náklady platíš Ty.

Co když ztratím průkazku?

 • V knihovně Ti vystavíme novou, ale musíš ji zaplatit.
 • Pouze první průkazka, kterou dostáváš při přihlášení je zdarma.

Kolik knížek si mohu půjčit?

 • Můžeš si půjčit 15 knih nebo časopisů.

Jak dlouho mohu mít půjčené knihy?

 • Knihy můžeš vrátit nejdéle za 30 dní a časopisy za 14 dní.

Co se stane, když nevrátím knihy včas?

 • Začnou ti chodit upomínky a zaplatíš pokutu.

Mohu si knížku zamluvit?

 • Pokud je kniha zrovna vypůjčená, můžeš si ji zarezervovat v on-line katalogu.

Co když knihu poškodím nebo ztratím?

 • Musíš uhradit škodu, v případě ztráty uhradit cenu knihy.