S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

Služby

Ceník služeb:

Druh poplatku Cena
Registrační poplatky:
Dospělý 100,- Kč
Děti 50,- Kč
Studenti 50,- Kč
Důchodci 50,- Kč
Čítárna - prezenčně zdarma
Upomínky:
1. upomínka 20,- Kč
2. upomínka 35,- Kč
3. upomínka 70,- Kč
4. upomínka 120,- Kč
Ztráta průkazky: 20,- Kč
Ztráta knihy a časopisu: cena a manipulační poplatek 50,- Kč
Druh poplatku Cena
Kopírování
A4 jednostranně 2,- Kč
A4 oboustranně 4,- Kč
A3 jednostranně 4,- Kč
A3 oboustranně 8,- Kč
Barevný tisk z PC:
Obyčejný papír 15,- Kč
Tisk fotografií A4 na foto papír 17,- Kč
Ostatní poplatky:
Poplatky MVS SVK Hradec Králové dle poštovního ceníku
MVS ostatní vědecké knihovny dle poštovního ceníku 2x
Skenování: Viz tisk
Práce na počítači - Word, Excel, atd.:
60 minut zdarma
Veřejný internet: zdarma