S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

Historie knihovny

Počátky týnišťského knihovnictví spadají do roku 1836, kdy byla založena „Knižnice školy týnišťské“ zásluhou známých vlastenců Josefa Vladimíra Pelikána a místního kaplana Josefa Krasoslava Čižinského. V letech 1837-1838 se stala zakládajícím členem Matice české. V roce 1883 byla založena Čtenářsko-ochotnická beseda a její knihovna převzala funkci bývalé „Knižnice“. Její fond pak 20.2.1922 přešel do Husovy veřejné knihovny a jeho část je v majetku dnešní Městské knihovny stále uchovávána. Do roku 1962 se o knihovnu starali dobrovolní pracovníci, pak byla profesionalizována. V roce 1993 byly pro její činnost adaptovány prostory bývalé Mateřské školy v sídlišti U Dubu.

Něco málo o knihovně

Knihovní fond má k 1. 1. 2021 celkem 49 076 svazků, z toho 32 923 svazků beletrie, 15 141 svazků naučné literatury a 1 012 ostatních dokumentů. Vedle beletrie a naučné literatury knihovna buduje fond regionální literatury, který zahrnuje literaturu týkající se Týniště n.Orl. a nejbližšího okolí. Ve studovně je k dispozici příruční knihovna, která obsahuje encyklopedie, naučné a jazykové slovníky, 66 titulů novin a časopisů, půjčujeme také audioknihy a deskové hry pro děti.

Fond je zpracováván knihovním systémem VERBIS s on-line katalogem PORTARO firmy KP-SYS Pardubice, výpůjční protokol je automatizován od roku 2000. Pro uživatele jsou k dispozici v dětském oddělení 2 veřejné internetové stanice a 1 on-line katalog. V oddělení pro dospělé se nachází 3 bezplatné stanice veřejného internetu a 1 on-line katalog.

Půjčovny pro dospělé i děti a mládež mají bezbariérový přístup, součástí knihovny je v 1. patře budovy také výstavní sál, ve kterém jsou pořádány výstavy obrazů, fotografií, přednášky a besedy pro dospělé i mládež.

V obvodu Městské knihovny se nachází 12 obecních knihoven, které si jezdí pro knížky v rámci regionu do naší knihovny, kde regionální funkce zajišťuje Městská knihovna Kostelec nad Orlicí. Z toho k naší knihovně patří 4 pobočky, které se nachází v Křivicích, Petrovicích, Rašovicích a ve Štěpánovsku.