S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

Rekonstrukce v oddělení pro dospělé čtenáře

V průběhu měsíce června čeká naše oddělení pro dospělé čtenáře větší rekonstrukce, která přinese určitá omezení celé knihovně. Naším cílem je, aby se tato omezení našich čtenářů dotkla co nejméně. Termín úplného krátkého uzavření knihovny oznámíme v příštích dnech, a mělo by trvat jen po dobu příprav k rekonstrukci. Hned poté zajistíme částečné půjčování knih ve výstavním sále v patře knihovny. Výběr knih bude ale velmi omezený, sál má své možnosti. Vybírat a půjčovat bude možno jen z knih vystavených, nebude možné půjčovat ze skladů ani se řídit při výběru naším on-line katalogem. Nyní je tedy vhodná doba k návštěvě knihovny a dostatečného předzásobení se. Omlouváme se všem čtenářům za komplikace, které mohou v následujících dnech nastat. Věříme, že i toto drobné omezení přispěje ke zlepšení našich služeb.