S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

- Jan Amos Komenský
Otevírací doba knihovny
PRO DOSPĚLÉ PRO DĚTI

Pasování na čtenáře 1/2020 / Jana Rychterová – 1.A, 1.B a 1.C ZŠ Týniště n. O.